ATEX 137 profiel A

Inhoud van de opleiding

ATEX staat voor de Franse benaming ATmosphères EXplosibles en wordt als synoniem gebruikt voor twee Europese richtlijnen op het gebied van explosiegevaar onder atmosferische omstandigheden. Vanaf 1 juli 2003 moeten organisaties in de EU waar explosiegevaar bestaat, voldoen aan de nieuwe ATEX 137-richtlijn (richtlijn 1999/92/EG). Een andere richtlijn is de ATEX 95-richtlijn (richtlijn 94/9/EG). Deze richtlijn is speciaal voor apparatuur dat gebruikt wordt op plaatsen waar explosiegevaar is.

Explosieve atmosferen kunnen ontstaan door brandbare gassen, damp, nevel of stof. Als hiervan genoeg aanwezig is kan dit, vermengd met de omgevingslucht (zuurstof) en een ontstekingsbron tot een explosie leiden. Explosies kunnen dodelijk letsel, zwaargewonden en/of grote materiële schade veroorzaken. Door één van deze drie factoren te elimineren kunnen explosies voorkomen worden.

Principes voor explosiebeveiliging:

- Primair: voorkomen dat er een explosieve atmosfeer kan ontstaan door het wegnemen of weghouden van alle brandbare stoffen en/of zuurstof
- Secundair: elimineren ontstekingsbronnen (speciale behuizingen, intrinsiek veilig maken)
- Tertiair: in uiterste geval, explosies gecontroleerd toelaten en beperken van de gevolgen door explosiebestendige constructies (bv. breekplaten, vlamdovers)

Bedoeld voor

Deze ATEX-cursus is bedoeld voor personen of medewerkers die als onderhoudsmonteur, installatietechnicus of operator werken in een omgeving waar explosiegevaar aanwezig is. Denk hierbij aan petrochemische installaties, stofomgeving of vluchtige gassen/materialen. Profiel A behandelt de module 000 en wordt vaak gezien als de 'awareness-module'.

Inhoud training

De intensieve training, met aansluitend een examen conform de richtlijnen zoals deze door de Stichting ATEX zijn geformuleerd, behandelt de volgende items: 

  • gevaarlijke stoffen en explosies;
  • wetgeving Arbo en ATEX: verantwoordelijken en werkvergunningen;
  • zone classificatie en eigenschappen van brandbare stoffen;
  • detectie van dampen, gas en zuurstof: ontstekingsbronnen;
  • markeringen, RI&E, regelgeving en richtlijnen;
  • explosieveilig materiaal en eisen;

Opleidingseisen

Voorkennis is geen vereiste, echter inzicht in veilig werken of een VCA-diploma maken deze stof meer inzichtelijk.

Informatie aanvragen Aanmelden

Informatie aanvragen