Opdrachtgevers

Wij vinden de juiste expert

Als opdrachtgever kunt u rekenen op een samenwerking waarin onze wederzijdse belangen centraal staan. Cottus staat voor hoogwaardige, goed opgeleide technici, die de continuïteit van projecten en/of processen binnen uw organisatie borgen. Wij voorzien in uw behoefte door het leveren van professioneel en goed gemotiveerd technisch personeel. Met de juiste begeleiding en nazorg nemen wij uw ‘zorgen’ uit handen.

Cottus detacheert middelbaar tot universitair geschoolde medewerkers in de installatietechniek, werktuigbouwkunde en industrie. Benader ons ook gerust met andere, hieraan gerelateerde activiteiten. Wij staan altijd met een eerlijk antwoord en mogelijkerwijs met een oplossing voor u klaar.

Cottus is dagelijks actief binnen de markten:

  • Gezondheid en Voeding
  • Energie en Milieu
  • Olie en Gas
  • Chemie
  • Infrastructuur
  • Gebouwen

Hierin ligt onze kennis en liefde. Cottus is voor nu en in de toekomst uw professionele partner!

Cottus Vakschool

Om de kwaliteit te waarborgen maakt Cottus gebruik van haar eigen Vakschool om bij iedere potentiële toekomstige medewerker een reeks van soft- en hardskillstesten/-assessments af te nemen, om zodoende een compleet beeld te krijgen van de toekomstige medewerker. 

Softskills worden in kaart gebracht door middel van een persoonlijkheidstest die de belangrijkse competenties meet die horen bij de te ambiëren functie. Zo wordt op een systematische manier iemand beoordeeld op zijn persoonlijke kracht en verbeterpunten.

Naast iemands softskills kijken we ook naar het werkend verleden en waar de kracht ligt van onze toekomstige medewerker. Middels theoretisch en praktisch technische assessments, beoordelen we stap voor stap iemands werkverleden om zo een eenduidig beeld te genereren van iemands kunnen.

Tezamen met de uitkomsten van de soft- en hardskillstesten en een persoonlijk gesprek met één van onze projectmanagers, vormen we een 3D-beeld van onze toekomstige medewerker. Dit alles om een zo snel mogelijke en correcte inzet en productiviteit richting onze klant de waarborgen.

Natuurlijk heeft deze methodiek ook het voordeel dat we een opleidingsmaatwerktraject kunnen opstellen voor elke medewerker binnen Cottus, zodat bepaalde technische competenties opgehaald, gereactiveerd en verbeterd kunnen worden. 

Personeelsmanagementondersteuning

Het leveren van een goed geschoolde medewerker voor onze klanten is één, maar als Cottus willen we graag een stap verder gaan. Samen met u als klant kunnen we een scan maken inzake uw flexibiliseringsgraad versus uw inzetbehoefte op korte, middellange en lange termijn. Tevens kunnen we u adviseren op het gebied van uw eigen medewerkers en diens huidige technische competenties; sluiten deze (nog) aan op de toekomstvisie die u als onderneming hebt?

Cottus kan u hierin terzijde staan door tezamen met u te kijken naar welke medewerker en diens technische vaardigheden u nodig hebt om uw doelstelling op middellange termijn te verwezenlijken. Hierin kan de Cottus Vakschool u ook ondersteunen door maatwerktrajecten te ontwikkelen.

Ook kan Cottus u ondersteunen in de dagelijkse personeelsmanagementen zaken, zoals beoordelings-, functionerings- en opleidingsgesprekken. Alles om ervoor te zorgen dat u als onderneming uw continuiteit waarborgt.

1. Uw gegevens
2. Uw behoefte.

Locatie

Selecteer naar welke vestiging deze mail verzonden dient te worden.

NAW gegevens